Retour accueil - Editions L'Harmattan


Articles et contributions de l'auteur

Ballades populaires roumaines / fragments

"-Nouă meşteri mari,
Calfe şi zidari!
Ştiţi ce am visat
De când m-am culcat?
O şoapta de sus
Aievea mi-a spus
Că orice-am lucra
Noaptea s-a surpa
Pân-om hotărî
În zid de-a zidi
Cea-ntâi soţioară,
Cea-ntâi surioară
Care s-a ivi
Mâini în zori de zi
Aducând bucate
La soţ ori la frate.
Deci dacă vroiţi
Ca să isprăviţi
Sfânta mănastire
Pentru pomenire,
Noi să ne-apucăm
Cu toţi să jurăm
Şi să ne legăm
Taina s-o păstrăm:
Ş-orice soţioară,
Orice surioară
Mâni în zori de zi
Întâi s-a ivi,
Pe ea s-o jertfim
În zid s-o zidim!

"Mănăstirea Argeşului" (Le Monastère d'Argeş),
Ballade populaire cueillie par Vasile Alecsandri

(Neuf maîtres maçons, / Apprentis et briqueteurs ! / Savez-vous quel rêve j'ai fait / Depuis que je me suis couché ? / Une voix de là-haut m'a vraiment parlé / Que tout ce que nous construisons le jour, / La nuit s'écroulera, / Jusqu'on se décidera / Dans le mur à emmurer / La première épouse, / La première sœur, / Qui se présentera demain à l'aube, / Pour apporter des mets / Au mari ou à son frère. / Donc si nous voulions / Finir de construire / Le saint monastère / Pour commémoration / Nous devons jurer / Et nous lier / Le secret de le garder : / Que la première épouse / La première sœur / Qui viendra demain / À l'aube / Nous allons la sacrifier / Dans le mur l'emmurer !)
***

"La frumuseţe şi la minte
Nici-o giună nu-i samana
Vrednică de-a ei părinte,
De Decebal, ea era.
Dar cum Dacia-au împilat-o
Fiul Romei cel mărit,
Pe cel care-ar fi scăpat-o
De-a iubi a giuruit.
Traian vede astă zână
Deşi e biruitor,
Frumuseţei ei se-nchină
Se subjugă de amor."

"Balada Dochiei" (La ballade de Dochia),
Ballade écrite par Gheorghe Asachi

(Elle n'a pas d'égal en beauté et intelligence,
Aucune autre jeune fille ne peut lui ressembler,
C'est la digne fille de son père, le roi Decebal.
Mais parce que le fils de Rome, tant glorifié,
Asservit la Dacie,
La fille du roi jura
D'aimer celui qui libera son pays.
Trajan vit cette fée,
Et malgré qu'il fût vainqueur,
Il s'inclina devant sa beauté,
Tomba amoureux d'elle sans espoir.)
***

"- Oiţă bârsană,
De eşti năzdrăvană,
şi de-a fi să mor
în câmp de mohor,
Să spui lui vrâncean
Şi lui ungurean
Ca să mă îngroape
Aice, pe-aproape,
În strunga de oi,
Să fiu tot cu voi;
În dosul stânii
Să-mi aud cânii.
Aste să le spui,
Iar la cap să-mi pui
Fluieraş de fag,
Mult zice cu drag;
Fluieraş de os,
Mult zice duios;
Fluieraş de soc,
Mult zice cu foc!
Vântul, când a bate,
Prin ele-a răzbate
Ş-oile s-or strânge,
Pe mine m-or plânge
Cu lacrimi de sânge!"

"Mioriţa" (La Brebie),
Ballade populaire cueillie par Vasile Alecsandri

(- Ma chère brebis / Si t'es magique, / Et si je devrais mourir / Dans le champ de sétaire, / Dis au valaque / Et au transylvain / De m'enterrer / Ici à vos côtés, / Dans la bergerie / Pour que je sois avec vous. / Derrière la bergerie / Que j'entends mes chiens. / Tu leur diras ceci / Et à la tête tu me mettras / Un flûteau en hêtre, / D'un chant si cher, / Un flûteau en os, / D'un son si doux ; / Un flûteau en sureau, / D'un rythme si effréné ! / Le vent quand il soufflera, / Les flûtes résonneront, / Les brebis s'attrouperont, / Avec des larmes de sang elles me pleureront !)
***

"Dar voinic ce-mi făcea :
Paloş pe mischii trăgea,
Şi pe şarpe mi-l tăia,
Trei căpiţi că mi-l făcea,
Numai capu rămânea.
Capu când se deştepta,
Aşa din gură-mi grăia :
-O, voinice, te-aş mânca,
Dar n-am unde te băga,
Ia paloşu în dreapta
Şi sparge-mi căpăţâna,
Că sunt pietri nestimate
De-mi plătesc cât lumea toată
Şi-a ta osteneală-ntreagă."

"Şarpele" (Le Serpent),
Ballade populaire cueillie par T. Bălăşel, Drăgăşani

(Mais le gaillard qu'est ce qu'il fit : / Il sortit son épé / Et il coupa le serpent, / Il fit trois tas, / Il garda que la tête. / Quand la tête se reveilla, / La tête ainsi lui parla : / - Oh, mon jeune homme, je te mangerai, / Mais je n'ai pas où te mettre, / Prend mon épée à ma droite / Et brise ma tête en deux, / Car dedans il y a des pierres precieuses, / À payer le monde entier / Et tout ton trvail avec.)

***

"Lumea cât o fi
Şi s-o pomeni,
Nu vă-ţi întâlni,
Nici noapte, nici zi;
Soare când o sta
Către răsărit,
Luna s-o vedea
Tot către sfârşit;
Luna d-o luci
Către răsărit,
Soarele mi-o fi
Tot către sfinţit!
Şi d-atunci se trase
Şi d-atunci rămase,
Lumea cât o fi
Şi s-o pomeni
Că ei se gonesc
Şi nu se-ntâlnesc
Lună când luceşte,
Soarele sfinţeşte;
Soare când răsare,
Luna intra-n mare."

"Soarele şi Luna" (Le Soleil et la Lune),
Ballade populaire cuieillie par Gh. Dem. Teodorescu


(Tant que le monde existera / Et qu'on le verra / Vous ne vous renconterez jamais, / Ni la nuit, ni le jour ; / Quand le soleil se levera à l'est, / La lune se couchera à l'ouest ; / La lune quand elle brillera à levant, / Le soleil s'éteindra au couchant ! / Et de là tout sera ainsi, / Et il sera ainsi depuis, / Le monde autant qu'il vivera, / Et qu'on le verra, / Les deux astres se fuiront, / Jamais ne se rencontreront ; / La lune quand elle brille, / Le soleil s'éteint ; / Le soleil quand il se lève, / La lune se couche dans la mer.)

traduction par Simona Ferrante
avril 2017

Auteur concerné :

Simona Ferrante


Paypal  Cartes supportées   Cartes supportées

Nos Auteurs


Agenda

  Accueil Editions | Groupe L'Harmattan | Librairies | Harmathèque | Harmattan TV | Théâtre Lucernaire
  dernière mise à jour : 21 octobre 2020 | © Harmattan - 2020 | À propos | Paiement en ligne | conditions générales de vente et mentions légales | frais de port